საგრუნტავი ჩამრეცხი «SMILE®» SG-22 , წყალ დისპერსიული

შეფუთვა: 1კგ; 5კგ; 10კგ; 50კგ.

მახასიათებლები:
კონცენტრირებული სახით

  • მინერალურ ზედაპირებზე (აგური, ბეტონი, წიდაბლოკი, ბათქაში, ფითხი, აზბესტცემენტის ფურცელი (შიფერი)) წარმოქმნილი მარილების, თეთრი ლაქების და ტუტის ინტენსიური გაწმენდისთვის.
  • ზედაპირზე დადებისას ფლობს მსუბუქ მაზედინფიცირებელ თვისებებს.

წყლით 1:1 განზავებისას

  • ნაკლებადჭუჭყიანი მინერალური ზედაპირების, კერამიკული და ქვის ფილების გასაწმენდად.

 

ТУ. У 24.3-2218100195-001:2005