საგრუნტავი «SMILE®» SG-15 ჰიდროფობიზირებადი, აკრილის

შეფუთვა: 2კგ; 5კგ; 10კგ; 50კგ

 

განკუთვნილია მინერალური ზედაპირების აზბესტცემენტის ფილები (შიფერი), ბეტონი, აგური, ბუნებრივი და ხელოვნური ქვა, წიდაბლოკი, ფითხი) ტენის ზემოქმედებისგან დასაცავად.


მახასიათებლები:
კონცენტრირებული სახით უზრუნველყოფს

 • ჩინებული ჰიდროფობიზაცია (ტენის ზემოქმედებისგან დაცვა);
 • კარგი ორთგლგამტარობა;
 • დამუშავებული ზედაპირების მიერ ჭუჭყის მინიმალური შეკავება;
 • ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი;
 • თავიდან აცილებს ზედაპირის დაზიანებას, გამოწვეულს მუდმივი ტენითა და გაყინვის ციკლურობით;
 • გამოიყენება, როგორც საბოლოო დამცავი დანაფარი;
 • ქმნის იდეალურ საფუძველს ზედაპირის ხანგრძლივი ექსპლუატაციისთვის;

წყლით 1:1 განზავებისას

 • უზრუნველყოფს კარგ წყალგაუმტარობასა და ორთქლგამტარობას;
 • ზრდის სამშენებლო მასალების საფუძვლებთან შეჭიდებას (ადჰეზიას);
 • ათანაბრებს ზედაპირის შეწოვისუნარიანობას გამოსაყვანი სამუშაოების ჩატარების წინ;
 • კრავს მტვრის ნარჩენებს საფუძვლის ზედაპირზე.

 

ТУ. У 24.3-2218100195-001:2005