ემალი უნივერსალური «SMILE®» SF180 წყლდისპერსიული

ემალი SF-180 – დაგრუნტული ან ალკადის თუ აკრილის ემალებით ადრე შეღებილი ლითონის, ხის, მინერალური ზედაპირების შესაღებად. გამოსადეგია შპალერის გამოსაყვანად. რეკომენდებულია ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაძლიერებული მოთხოვნების მქონე შენობებში გამოსაყენებლად.


მახასიათებლები:

  • იდელაურად თეთრი, არ ყვითლდება;

  • გაშრობის დრო 1 სთ-მდე;
  • მკვეთრი სუნის გარეშე;

  • გამოსადეგია ნებისმიერი ზედაპირისთვის.