ემალი იატაკის «SMILE®» ПФ266

შეფუთვა: 0,9კგ; 1,9კგ; 2,8კგ; 45კგ.

შიდა სამუშაოებისთვის, შეღებილი და შეუღებავი იატაკების დასაფარად.
ფერი: მოყვითალო – ყავისფერი (კაკალი), მოყვითალო – ყავისფერი, მოწითალო – ყავისფერი.


მახასიათებლები:

  • ფერის ნაჯერობა;
  • ფერის სიკაშკაშე;
  • გადალესვის მაღალი ხარისხი – ამცირებს ემაილს ხარჯს, ამაღლებს გაუმჭვირობას და უზრუნველყოფს დატანილი ფენის თანაბარზომიერებას;
  • მაღალი გაუმჭვირობა – საკმარისს ხდის ხარისხიან ერთფენიან დაფარვას;
  • ჩინებული ბზინვარება;
  • აფსკის მაღალი სიმყარე – უზრუნველყოფს მდგარდობას მრავალჯერადი რეცხვისადმი;
  • ეკონომიურობა (სხვა მწარმოებლების ემალებთან შედარებით)

 

ТУ 6-10-822-84