ემალი «SMILE®» ПФ115

შეფუთვა: 0.5კგ; 0,9კგ; 1,9კგ; 2,8კგ; 25კგ.

ემალი ПФ - 115 - თეთრი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის


ГОСТ 6465-76


ემალი ПФ - 115 – სხვადასხვა ფერის გარე და შიდა სამუშაოებისტვის.
ТУ.У 24.3-13694300.012-2002

ფერი: 40-ზე მეტი ფერი

 

მახასიათებლები:

  • შუქმედეგეობა – უზრუნველყოფს ამოწვისადმი მედეგობას;
  • ფერის ნაჯერობა;
  • ფერის სიკაშკაშე;
  • გადალესვის მაღალი ხარისხი – ამცირებს ემაილს ხარჯს, ამაღლებს გაუმჭვირობას და უზრუნველყოფს დატანილი ფენის თანაბარზომიერებას;
  • მაღალი გაუმჭვირობა – საკმარისს ხდის ხარისხიან ერთფენიან დაფარვას;
  • ჩინებული ბზინვარება;
  • აფსკის მაღალი სიმყარე – უზრუნველყოფს ფიზიკური და ატმოსფერული ზემოქმედებისადმი, მრავალჯერადი რეცხვისადმი მდგრადობას.
  • ეკონომიურობა (სხვა მწარმოებლების ემალებთან შედარებით)