ფასადის აკრილ – სილიკონის საღებავი «SMILE®» PREMIUM SF15

შეფუთვა: 4,2კგ; 14კგ.

განკუთვნილია ფასადური სამუშაოების ჩატარებისას საექსპლუატაციო თვისებებისადმი გაძლიერებული მოთხოვნების მქონე მაღალხარისხიანი დანაფარის მისაღებად. გამოიყენება მინერალურ საფუძველზე (ბათქაში, ფითხი, აგური, ბეტონი, წიდაბლოკი), მყარ ლაქსაღებავის დანაფარებზე (ალკიდის, წყალდისპერსიულ), აგრეთვე მომატებული ტენიანობის შიდა სათავსების შესაღებად. რეკომენდებულია გამოიყენოთ სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარებისას. გირჩევთ, შეღებვის წინ სამუშაო ზედაპირი დაამუშაოთ საგრუნტავებით SMILE” SG-12, SG-15, SG-17, SG-18, SG-20.


მახასიათებლები:
• ატმოსფერული ზემოქმედებისადმი, სამრეწველო გამონაბოლქვისადმი, შენობების ფასადებზე სოკოსა და ობის წარმოქმნისადმი მდგრადობა;
• მაღალი წყალამრიდი თვისებები;
• ჩინებული ორთქლგამტარობა;
• მედეგობა სველი გაცვეთის მიმართ – 10 000 ციკლამდე;
• ხარისხიანი დანაფარი არანაკლებ 10 წლისა;
• ძედაპირი უძლებს საფრქვეველის გამოყენებით წნევის ქვეშ რეცხვას;
• მაღალი გაუმჭვირობა;
• ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი;
• ფერი – თეთრი.
საღებავი SF-15 იდეალურად თავსებადია პიგმენტურ საღებავთან “SC – 31”.

 

ТУ. У 24.3-2218100195-001:2005