ფითხი «SMILE®» PREMIUM SP14 უნივერსალური

შეფუთვა: 1,5კგ; 5კგ; 15კგ; 28კგ.

მინერალურ საფუძვლებზე გარე და შიდა სამუშაობესთვის.

მახასიათებლები:

  • მზადაა გამოსაყენებლად;
  • ფენის რეკომენდებული სისქე ერთ გავლაზე 0.2მმ-დან 2მმ-მდე, შესაძლებელია ნახეთქების ამოვსება 5მმ - მდე;
  • თანაბრად ეჭიდება მთელ ზედაპირზე ჩაჯდომისა და ნახეთქების გარეშე;
  • მოხერხებულია სამუშაოდ, პლასტიურია;
  • სუპერმტკიცეა.