ემალი ალკიდის «SMILE®» PREMIUM

შეფუთვა: 0,8კგ; 2,7კგ.

ემალი ალკიდის გარე და შიდა სამუშაობესთვის SMILE” PREMIUM დამზადებულია მხოლოდ იმპორტული მაღალხარისხიანი ნედლეულისგან, რაც მახასიათებლებით მას აყენებს ერთ საფეხურზე უცხოურ ანალიგებთან, ამასთან ფასი ხელმისაწვდომია მომხარებელთა ფართო წრისათვის.

 
ფერი: თეთრი


მახასიათებლები:

  • მაღალი სითეთრე, მომატებული მედეგობა გაყვითლებისადმი;
  • გადალესვის მაღალი ხარისხი – ამცირებს ემალის ხარჯს, ამაღლებს გაუმჭვირობას და უზრუნველყოფს დატანილი ფენის თანაბარზომიერებას;
  • სუსტი სუნი – დეარომატიზირებული გამხსენელების გამოყენების ხარჯზე;
  • მაღალი გაუმჭვირობა – საკმარისს ხდის ხარისხიან ერთფენიან დაფარვას;
  • ჩინებული ბზინვარება;
  • აფსკის მაღალი სიმყარე – უზრუნველყოფს მდგრადობას ფიზიკური და ატმოსფერული ზემოქმედებისადმი;
  • ეკონომიურობა (სხვა მწარმოებლების ემალებთან შედარებით).

 

 

ТУ У 24.3-13389353-001:2005