ემალი იატაკის ალკიდის «ბარვა®»

0.8 კგ; 2.6 კგ; 25 კგ

 

შიდა სამუშაოებისთვის, შეღებილი და შეუღებავი იატაკების დასაფარად.

ფერი: კაკალი და მოწითალო - ყავისფერი


მახასიათებლები:

  • მაღალი მედეგობა ცვეთისადმი;
  • მდგრადი მრავალჯერადი რეცხვისადმი;
  • ფერის ნაჯერობა;
  • გადალესვის მაღალი ხარისხი – ამცირებს ემალის ხარჯს, ამაღლებს გაუმჭვირვალობას და უზრუნვლყოფს დატანილი ფენის თანაბარზომიერებას;
  • ეკონომიურობა.

 

ТУ У 24.3-13389353-001:2005