ბარვა® «სტრუქტურეცი» (SD-52)

შეფუთვა: 16კგ.

ეს პროდუქტი წარმოადგენს დამცავ – დეკორატიულ მასალას. გამოიყენება მინერალურ საფუძვლებზე (ბათქაში; ბეტონი; აგური; წიდაბლოკი), აგრეთვე თაბაშირმუყაოზე. კარგდ ფარავს ზედაპირის მცირე ნაკლობვანებებს (დეფექტებს). საჭირო ინსტრუმენტების გამოყენებით და მუშაობის დროს რამოდენიმე ხერხის გმოყენებით, შესაძლებელია მივიღოთ სხვადასხვა ფაქტურის ზედაპირი. განკუთვნილია შიდა სამუშაობეისთვის. შესანიშნავად თავსდება პიგმენტურ საღებავებთან SC-31

 

  • შესანიშნავად “ინარჩუნებს” დეკორატიულ რელიეფს ზედაპირის ნებისმიერი კუთხით დახრის შემთხვევაშიც;
  • მოსახერხებელია მუშაობის დროს;
  • შესანიშნავად ფარავს ზედაპირის მცირე დეფეტებს.