ემალი - ექსპრესი ანტიკოროზიული სამი ერთში „ჩაქუჩისებრივი ეფექტით“

შეფუთვა: 0,7 კგ, 2,2 კგ

დანიშნულება და გამოყენების წესი: 

- გამოიყენება კოროზიისგან დასაცავად, აგრეთვე გამოიყენება როგორც დეკორატიული დანაფარი ლითონისა და მოთუთიებული ზედაპირებისთვის, აგრეთვე ხის, ბეტონის და პლასტმასის ზედაპირების შესაღებად.

გამოყენების ადგილები:

ლითონის კონსტრუქციები, საწარმო დანადგარები, კარები, ღობე, რკინის ავეჯი, კარადები, სეიფები, მილები და ა.შ.

ემალი - ექსპრესი წარმოქმნის  მყარ ზედაპირს, რომელიც ხელს უშლის ჟანგის განვითარებას და აგრეთვე იცავს ზედაპირს ატმოსფერული ფაქტორებისგან. გამოიყენება როგორც ემალი - საგრუნტავი და აღარ მოითხოვს ზედაპირის წინასწარ დაგრუნტვას.